Algemene Voorwaarden

Door lid te worden van Storites geef je automatisch aan dat je het eens bent met deze algemene voorwaarden en de privacy statement van Storites.

Storites is een online e-commerce platform voor webwinkels en consumenten. Consumenten kunnen hun favoriete webwinkels en producten bijhouden, zullen die kunnen organiseren en delen, zullen ook hun eigen favoriete links kunnen bijhouden. Bedoeling van Storites is een totaal e-commerce concept te worden die niet alleen praktisch, maar ook ook gewoon leuk(er) moet maken om online te shoppen. 

Storites maakt voor haar diensten gebruik van beelden en gegevens van andere websites en webshops. De Storites dienst is gratis voor de gebruiker (shopper), doch kunnen er nog steeds kosten van toepassing zijn op de deelnemende websites (bijv. leveringskost).

Lid worden van Storites, zowel als webwinkels als consument, is gratis en zonder enige verplichting. Aan het Storites lidmaatschap kun je geen enkel recht ontlenen.

De informatie die u verstrekt om lid te worden van Storites worden niet verkocht of aan derden verstrekt.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de gebruiker, (web)shop eigenaar en Storites. 

Aansprakelijk

Leden van Storites zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte webwinkelgegevens en/of persoonsgegevens. Storites aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor fouten of gebreken in de door webwinkel of gebruikers verstrekte informatie (juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid). Daarnaast aanvaardt Storites geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de handelingen van leden op of buiten de website.

Storites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, door handelingen, beslissingen en informatie van deelnemende webshops op Storites.com. 

Storites behoudt zich het recht om de website op enig moment aan te passen, te wijzigen, te corrigeren of eventueel te beëindigen.

Storites streeft ernaar dat de informatie op de website juist en up-to-date is. Storites doet altijd een controle van de genoemde websites op relevantie en onderwerp. Desondanks kan Storites niet garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op de site, buiten de door Storites zelf geplaatste informatie.

Storites draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de genoemde webshops. Klik je door naar een genoemde webshop, dan doe je dit op eigen risico en ga je automatisch de verplichting aan dat je de betreffende webshop gebruikt volgens de algemene voorwaarden van de betreffende webshop. We raden je daarom aan steeds goed die Algemene Voorwaarden te lezen.

Storites is in geen enkel geval aansprakelijk voor de gevolgen ontstaan door verkeerd aangeleverde informatie door webshops.

Klachten die betrekking hebben op een bij Storites aangesloten webshop, gebruiker of dienstverlener, worden per omgaande doorgestuurd naar de desbetreffende webshop, gebruiker of dienstverlener.

Jouw gegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt altijd zelf de keuze of je je gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten binnen Storites is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Storites wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat je geen gebruik kunt maken van sommige diensten als je geen persoonsgegevens aan Storites verstrekt.

Bij het inschrijven geef je ons je persoonlijke gegevens. Ben je ingeschreven, dan moet je er zelf voor zorgen dat je gegevens up-to-date blijven.

Privacy

Je persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat Storites over de juiste adresgegevens beschikt. Daarnaast gebruiken we je gegevens om de Storites nieuwsbrief (Storizine) toe te sturen. Wil je deze niet (meer) ontvangen, dan kun je dit op ieder gewenst moment aangeven.

Overige bepalingen

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Storites gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij zullen deze alleen gebruiken zoals in deze voorwaarden aangegeven en uiteraard altijd binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het hierdoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailgegevens en dergelijke maar wordt door Storites alleen gebruikt voor haar statistieken. Na een periode van 30 dagen verdwijnen de cookies weer van je computer. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren zonder nadelige gevolgen. Op de overeenkomst tussen jou en Storites is het Belgisch recht van toepassing. De rechter die bevoegd is tot het kennisnemen van geschillen tussen jou en Storites is de rechter in het arrondissement waar Storites is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Storites.

Uitsluiting

Storites heeft het recht om zonder waarschuwing en zonder opgave van redenen je lidmaatschap op Storites te weigeren of te beëindigen. Dit kan gebeuren indien de informatie die je verstrekt of de handelingen die je op Storites stelt in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Storites.

Producten , webwinkels en teksten die discriminerend, racistisch, kwetsend of aanstootgevend zijn zullen onmiddelijk verwijderd worden van Storites en kunnen tot schorsing leden van het lidmaatschap bij Storites.

Storites houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Storites adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle rechten voorbehouden. 

Op het materiaal dat op deze site te vinden is rusten rechten van intellectueel eigendom. Storites geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar je mag de opgeslagen informatie niet openbaar maken of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Storites. Storites draagt geen verantwoordelijkheid voor alle rechten die eventueel kunnen zijn verbonden aan beeldrecht, merkenrecht en auteursrecht van de genoemde webshops. Mocht je menen een recht te bezitten op een beeld op deze site, neem dan contact op zodat je credits vermeld worden.

Adverteren

Door het plaatsen van een advertentie op Storites komt een overeenkomst tot stand waarbij de tarieven en bepalingen zoals vermeld op de pagina Adverteren van toepassing zijn alsmede de Algemene Voorwaarden van Storites. De adverteerder garandeert dat de inhoud van de advertentie volledig en juist is. 

Storites behoudt zicht het recht voor om zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren of vroegtijdig te verwijderen of fotomateriaal te verwijderen in geval gehandeld is in strijd met de Algemene Voorwaarden. De adverteerder zal in dat geval geen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

© Storites maart 2013